FYGO
  Forside Bestyrelse Links
  Håndbog DSOG Arkiv
 
Indkaldelse til: FYGO Generalforsamling og Internatkursus 2011

Målgruppe : Medlemmer af FYGO og andre interesserede

Sted : Vejlefjord Hotel og Konference, Sanatorievej 26, 7140 Stouby. www.hotelvejlefjord.dk [googlemap]

Pris : Inkluderer frokost x 2 inkl. 1 øl/vand, 3 retters middag inkl ½ flaske vin & overnatning i lækre værelser.
Pris for enkeltværelse: 1500,- kr.
Pris for delt dobbeltværelse: 1300,- kr pr pers.
Pris ikke medlemmer 2500 kr.
Efter tilmeldingsfristen er prisen 1700,- kr for medlemmer og for ikke-medlemmer 2700,- kr.

Tilmelding : Foregår pr. mail til FYGO's Helene Hvidman,helenehvidman@dadlnet.dk .
Husk at skrive om du ønsker enkelt- eller dobbeltværelse samt navn på evt ønsket roommate.

Betaling sker ved indsættelse af det relevante beløb på konto i: Danske bank Reg.nr. 1551 , kontonr. 8014167 med tydelig angivelse af deltagerens navn.
Tilmelding og indbetalingen skal være os i hænde senest den 1. feb 2011 ! "Først til mølle-princippet" gælder!

        Foreløbigt program FYGO internat 2011 – nu med undervisere!

Torsdag:

Gynækologi

9:30 – 10:00

Kaffe, velkomst

10:00 – 11:00

Gynækologisk akut abdomen
Lisa Bang, Overlæge, Gyn Obs. Herlev hospital

11:00 – 11:30

Pause

11:30 - 12:00

Case med akut blødning
Lisa Bang, Overlæge, Herlev hospital

12:00 - 13:00

Postoperative komplikationer
Overlæge, ph.d. Ole Mathiesen, gynækologisk afd, Skejby Sygehus og overlæge ph.d. Lydia Delasson,
Anæstesiafd. Skejby Sygehus

13:00 - 13:45

Frokost

13:45 - 14:40

Oplæg og Diskussion om uddannelsesrelevant emne
FYGO har I det forgange år arbejdet på en kampagne omkring "at give kniven videre".
Vi har undersøgt hvilke kirurgiske kompetencer, de nye H-læger har ved starten af H-forløbet. Kursisterne bliver i øjeblikket generelt yngre og måske også mindre erfarne, derfor er der behov for en mere effektiv kirurgisk oplæring for stadig at uddanne dygtige og kompetente speciallæger. Kirurgisk oplæring er en kompleks udfordring - FYGO ønsker, med uddannelsespunktet i år, at give inspiration til diskussionen og debat af emnet.

13:45 - 13:55
"Kirurgiske kompetencer ved påbegyndt H-forløb - en spørgeskemaundersøgelse"
Ida Kirkegård, Reservelæge ph.d. Gynækologisk og Obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital Skejby.

13:55 - 14:15
"Om kirurgisk oplæring og udvikling af kirurgiske kompetancer"
Nye vinkler på kirurgisk oplæring, udvikling og supervision.
Jette Led Sørensen, Uddannelsesansvarlig Overlæge, Postgraduat Klinisk Lektor, MMed. (Juliane Marie Centeret og Obstetrisk Klinik),
Rigshospitalet.

14:15 - 14:40
Diskussion

14:40 - 15:00

Pause

Frokost

15:00 – 17:30 

GENERAL FORSAMLING

17:30 – 19:00            Fælles aktiviteter I form af løb, gårur mm. Ligeledes mulighed for adgang til termiske bade for 325 kr
                      (se http://www.hotelvejlefjord.dk/De-Termiske-Bade-1932.aspx)

19:00 - Festmiddag og underholdning

 

 

 

Fredag:

Obstetrik

9:00 - 10:00

Akut neonatologi
Morten Breindal, afdelingslæge, neonatal afdelingen, Rigshospitalet

10:00 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Ledelse på en fødegang: Triage og Clinical governance
Jan Stener Jørgensen Overlæge, ph.d. Gyn. Obst. afd. Odense Universitetshospital
Thomas Bergholt, Overlæge, ph.d. Gyn.Obst. afd. Hillerød Hospital
Lone Hvidman,Overlæge ph.d. Gyn. Obs. Afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby

11:30 - 11:45

Pause

11:45 - 12:30

Akutte postpartum komplikationer – oplæg med illustrative cases
Lone Hvidman,Overlæge ph.d. Gyn. Obs. Afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby

12:30 - 13:15

Frokost

13:15 - 14:15

Hands on undervisning i grupper: 1. Tang & UK, 2. fastsiddende skulder, 3. vacuum extraction
Jan Stener Jørgensen Overlæge, ph.d. Gyn. Obst. afd. Odense Universitetshospital
Thomas Bergholt, Overlæge, ph.d. Gyn.Obst. afd. Hillerød Hospital
Lone Hvidman,Overlæge ph.d. Gyn. Obs. Afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby

14:00– 14.15

Afrunding

 


 

Ordinær generalforsamling
 
Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere indkalder hermed til :
Ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2011 kl. 15.00-17.30
Sted: Vejlefjord Hotel og Konference, Sanatorievej 26, 7140 Stouby. www.hotelvejlefjord.dk

Program
1. Valg af dirigent.
2.  Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper.
3.  Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
4.  Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og intern revisor, jvf.     paragraf 8.
6.  Valg af FYGO’s kandidater til DSOG’s udvalgsposter . Det endelige valg finder sted på DSOG’s GF.
7.  FYGO prisen
8.  Eventuelt

ad 4: Der er ingen indkomne forslag inden fristen 1.februar.
ad 5: 4 ordinære bestyrelsesposter og 1 intern revisorpost er på valg. Desuden skal der vælges 2 nye suppleanter. Alle medlemmer opfordres til at opstille, også yngre speciallæger. Opstillingen kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort oplæg på mødet. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.
Ad 6: Der skal indstilles et medlem til hhv. DSOG`s Efteruddannelsesudvalg og DSOG´s bestyrelse, begge skal være uddannelsessøgende.
Ad 7: De indkomne forslag fra FYGO´s medlemmer er fremlagt og diskuteret i bestyrelsen. Den valgte læge/ afdeling præsenteres til GF.

Forbehold for ændringer (hold øje med www.fygo.dk)

På vegne af FYGO

Marie Storkholm

Formand for FYGO