FYGO
  Forside Bestyrelse Links
  Håndbog DSOG Arkiv
 
 
Uddannelse
 
Målbeskrivelse Den "gamle" målbeskrivelse og logbog ( fra år 2000)
U-kurser  
Kursusstilling Se uddannelsesplaner regionalt:
  Region Nord
Region Syd (også andre oplysninger om regionen)
se også i Håndbogen Region Øst - (DSOG)
 
Andre oplysninger vedrørende uddannelsen
Siden 2009 har Vurderingsudvalget været nedlagt, idet der er indført ny ansættelsesprocedure. I ansættelsesudvalget sidder tre landsdækkende repræsentanter for DSOG.
Den ene er udpeget af FYGO:
Marie Storkholm, mail: mariestorkholm@mac.com
 

Angående ansøgning:(efterår 2009)
Vejledning:
I den nye ansættelsesprocedure indgår en motiveret ansøgning (max. 1 side) samt et struktureret CV på basis af de 7 lægeroller.
Den motiverede ansøgning kan med fordel tage udgangspunkt i de 7 lægeroller, men det er ikke et krav at alle roller beskrives. Den motiverede ansøgning skal begrunde, hvorfor du søger hoveduddannelse i Gyn-Obs og underbygge dit strukturerede CV. Her kan du fremhæve dine personlige kompetencer og potential indenfor specialet.
FYGO har lavet en vejledning til hvordan skemaet til det strukturerede CV kan udfyldes.

- link til det vejledende skema