FYGO
  Forside Bestyrelse Links
  Håndbog DSOG Arkiv
 
Indkaldelse til: FYGO Generalforsamling og Internatkursus 2009
 
FYGO Internatkursus  ”Gynækologisk Endokrinologi” og Indkaldelse til generalforsamling

Målgruppe : Medlemmer af FYGO og andre interesserede

Tid : Torsdag & fredag d. 19. og 20. marts 2009

Sted : Dalum Landbrugsskole , Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Rutevejledning

Pris : Kr. 1250,- inkl. middag & overnatning. Pris i kke medlemmer 2000,- kr.

Efter tilmeldingsfristen er prisen for medlemmer 1750,-kr og for ikke-medlemmer 2250,-kr.

Tilmelding : foregår pr. mail til FYGO's sekretær Ulla van Zwol : ullavanzwol@hotmail.com .
Betaling sker ved indsættelse af det relevante beløb på konto i Brørup Sparekasse: Reg.nr. 8148, kontonr. 0000672130 med tydelig angivelse af deltagerens navn . Indbetalingen skal være os i hænde senest den 1. feb 2009 ! "først til mølle-princippet" gælder!

Program FYGO internat 2009

Torsdag:

09.30-10.30: Basal endokrinologi og POF (premature ovarian failure) ved Anette Tønnes
10.30-11.00: Pause
11.00-11.45: Medicinske lidelser med påvirkning af hypofyse-gonade aksen ved Marianne Andersen,OUH
11.45-12.45: Frokost kl 12
12.45-13.45: Peri/postmenopausal terapi ved Sven Skoubye
13.45-14.15: Kaffe
14.15-15.30: Kardiovaskulær risiko ved Øjvind Lidegaard
15.30-18.30: General Forsamling
19.30: middag
21.30: Underholdning

Fredag:

09.00-09.45: PCOS (endokrinologisk perspektiv) ved Jørgen Rungbye
09.45-10.00: Pause
10.00-10.45: PCOS (gynækologsk perspektiv) ved Ditte Trolle
10.45-11.15: Pause
11.15-11.45: Osteoporose ved Pernille Ravn.
11.45-12.30: Frokost
12.30-13.30: Jørgen Duus (kendt fra ”Kender du typen”) ”Lægetyper og –roller, set med andre øjne”
13.30-14.00: Evaluering

 

Sponsorer:

Organon/Schering-Plough
Scan-Med
Bayer Healthcare
Novo Nordisk
Sanofi Pasteur

 


 

FYGO - Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere indkalder hermed til Ordinær generalforsamling

Tid: torsdag den 19. marts 2009 kl. 15.30-18.30

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Program:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper (AU, EXPU, UU, EFU, ENTOG, NFYOG, SAKS, DSOG).
    Bestyrelsens beretning , Beretning fra Undervisningsudvalget
3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
4. Fremlæggelse og afstemning om nye vedtægter for FYGO (se bilag)
5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og intern revisor, jvf. paragraf 8 .
7. Valg af FYGO's kandidater til DSOG's udvalgsposter (EXPU, ENTOG, NFYOG, EFU, DSOG) . Det endelige valg finder sted på DSOG's     GF.
8. FYGO prisen
9. Eventuelt

Ad 3. Herunder information om behov for evt kontingentforhøjelse fra 2009 som varslet på GF 2008

Ad 4. Forslag til nye vedtægter vil kunne findes på FYGOs hjemmeside senest 14.dage før GF. Forslagene vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ad 5. Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Ulla van Zwol, Email: ullavanzwol@hotmail.com i hænde senest den 20. februar 2008

Ad 6. Formanden, 1-3 bestyrelsesposter og én revisorpost er på valg. Desuden skal vælges 2 nye suppleanter. Alle medlemmer opfordres til at opstille, også yngre speciallæger. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet. Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer

Ad.7. Der skal findes nye repræsentanter til DSOG, EFU og én til NFYOG. Desuden skal findes en ny repræsentant samt en suppleant til ansættelsesudvalget i gyn/obs. Øvrige repræsentanter forventes at genopstille.

Ad 8. Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Ulla van Zwol, Email: ullavanzwol@hotmail.com i hænde senest den 20. februar 2008

Ad 9: Herunder opfølgning på og diskussion af den nye ansættelseprocedure. Vi hører gerne om medlemmernes egne erfaringer med og meninger om den nye ansættelsesprocedure.

På vegne af FYGO,
Lotte B. Colmorn
Konstitueret formand for FYGO