FYGO
  Forside Bestyrelse Links
  Håndbog DSOG Arkiv
 
FYGO Generalforsamling og Internatkursus 2007 : ”Kvinder og smerte”

Målgruppe : Alle medlemmer af FYGO - se deltagerliste

Tid : Torsdag d 15/3 & fredag 16/3 2007

Sted : Ledernes Konference Center, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV (Kørselsvejledning)

Point : (prækursister) 8 timer

Pris : Kr. 1000,- (uden overnatning kr. 800,-)

Tilmelding : foregår pr. mail til Mathilde Evaldsen: mathilde@dadlnet.dk. Betaling sker ved indsættelse af det relevante beløb på konto i Danske Bank reg.nr. 3632 kontonr. 3632 190 573 med meget tydelig angivelse af deltagerens navn . Indbetalingen skal være os i hænde senest den 1. marts 2007! Vi har reserveret plads til i alt 65 deltagere og "først til mølle-princippet" gælder!

Program FYGO internat 2007

”Kvinder og smerte”

Torsdag den 15.marts 2007

09.30 - 10.00 Ankomst og registrering, Kaffe og brød  
10.00 - 11.00 Nutidens kvindesmerter. Lise Ehlers, forfatter og neuropsykolog, Kommunehospitalet Århus
11.00 - 11.20               Kaffe  
11.20 - 12.10 Kroniske smerter efter elektive operationer samt smertefysiologi.
Birgitte Brandsborg, Læge, ph.d. studerende, Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitet

12.10 - 13.00

Obstetriske smerter. Analgetika forbrug under graviditeten samt ved fødslen. Ulla Bang, Overlæge, anæstesiologisk afdeling Skejby
13.00 - 14.00 Frokost  
14.00 - 15.00 Smertebehandling og palliation. Lena Lundorf, Overlæge, Palliativt Team
Herning Sygehus
15.00 - 15.20 Kaffe  
15.20 - 18.00 FYGO generalforsamling (se nedenfor)  
19.00 -  Middag  

 
Fredag den 16.marts 2007
09.00 - 10.00 Etniske smerter. Amneh Hawwa, speciallæge i internmedicin, sexolog
10.00 - 10.45 Seksuelle smerter. Christina Damsted Petersen , læge, ph.d. studerende, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet
10.45 -11.00 Kaffe  
11.00 – 11.45 Gynækologiske smerter. Endometriose. Overlæge, dr.med. Annette Tønnes Pedersen, Gynækologisk-Obstetrisk afd., Juliane Marie Centeret Rigshospitalet

12.00 - 12.30

Kroniske bækkensmerter. B. Bonde, fysio- og uroterapeut, Østerbro, København
12.30-13.30 Frokost  
13.30-14.30 Livets smerte. Preben Kok, sygehuspræst, Vejle Sygehus
14.30-14.45 Evaluering  

FYGO, foreningen af yngre gynækologer og obstetrikere indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling torsdag den 15. marts 2007 kl. 15.20

 

Sted: Ledernes Konference center, Ruggårdsvej 590, Odense

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretninger fra

a. Bestyrelsen

b. Undervisningsudvalget

c. Efterudannelsesudvalget

3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.

5. Valg af formand, øvrige bestyrelse og to revisorer , jvf. paragraf 8 .

6. Valg af FYGO´s kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg (undervisnings- og efteruddannelsesudvalget). Det endelige valg finder sted på DSOG´s GF.

7. FYGO prisen

ad 4)
Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Mathilde Evaldsen, Eugen Warmings Vej 33, 8000 Århus C
Email: mathilde@dadlnet.dk den 20. februar 2007

ad 5)
Formandsposten, minimum 2 bestyrelsesposter og en revisorpost er på valg. Alle medlemmer opfordres til at opstille. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet. Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

 

På vegne af FYGO

Christina Damsted Petersen

formand