FYGO indkalder hermed til Ordinær generalforsamling

 

Tid: Torsdag den 16. marts 2006 kl. 15.15

Sted: Ledernes Konference center, Ruggårdsvej 590, Odense

Program:

1. Valg af dirigent.

2. Beretninger fra

a. Bestyrelsen (læs den her)
b. Undervisningsudvalget
c. Efterudannelsesudvalget

3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.

5. Afstemning om ændringsforslag for vedtægtsændringer for FYGOs vedtægter

6. Valg af formand, øvrige bestyrelse og to revisorer , jvf. paragraf 8 .

7. Valg af FYGO´s kandidater til DSOG´s bestyrelses- og udvalg (undervisnings- og efteruddannelsesudvalget). Det endelige valg finder sted på DSOG´s GF. FYGO prisen

8 . Eventuelt herunder udpegning af FYGOs repræsentant i Vurderingsudvalget

Ad 4: Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren i hænde senest 20.februar (Pernille Ravn, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 5000 Odense C)

Ad 5: § 8.b.foreslås ændret til: Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær, en kasserer, en repræsentant som deltager i ENTOG og NFYOG møder.

ad 6: Der er minimum 2 bestyrelsesposter og 1 revisor post på valg. Herud over skal der indstilles 1 medlem til vurderingsudvalget, der skal være udannelsessøgende. Alle medlemmer opfordres til at opstille. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet.Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer