FYGO generalforsamling 18.-19. marts 2004
 

Herved indkaldes til ordinær

 

Generalforsamling  i

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

(FYGO)  

  

Torsdag d 18. marts 2004 kl. 15.15 – 18.00
Ledernes Uddannelses Center, Rugårdsvej 590, Odense

 

Dagsorden

 

1)   Valg af dirigent

2)      Beretninger fra:

Bestyrelsen læs beretningen her

Undervisningsudvalget

Efteruddannelsesudvalget

Vurderingsudvalget

3)      Speciallæge uddannelsen – opdateret orientering fra de 3 regioner.

4)      Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.

·        Ændringsforslag til FYGO´s vedtægter: læs her

5)      Godkendelse af regnskab 2003. Fastlæggelse af budget og kontingent 2004

6)      Valg:

 Bestyrelsesmedlemmer     

 Revisor      

 Medlem af DSOG´s bestyrelse

7)  FYGO-prisen år 2003

8)  Eventuelt

 

ad 4): Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren (Kirsten Jochumsen, Rosenlunden 7, 5000 Odense C, e- mail : kirsten.jochumsen@dadlnet.dk) i hænde senest d. 19. februar 2004.

 

ad 6): Der er mindst 2 bestyrelsesposter og 1 revisor på valg herudover skal der indstilles 1 medlem til DSOG´s bestyrelse. Alle medlemmer opfordres til at stille op. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen, og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet.

 

Har du behov for at vide mere om hvad bestyrelsesarbejdet indebære er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.  

Mvh

 

FYGO´s bestyrelse