Referat af FYGO bestyrelsesmøde

29. november 2002    -   KAS Herlev

 

Tilstede:             Kirsten Jochumsen, Gitte Erichsen, Jette Seidelin, Søren Brostrøm, Lisa Bang,

Anette Tønnes Pedersen.

 

Afbud:                 Thomas Bergholdt, Ida Vogel, Jannie Dalby Salvig

 

Pkt.1:                   Valg af referent: Anette Tønnes Pedersen

 

Pkt. 2:                  Referatet fra bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2002 godkendt.

 

Pkt. 3:                  Meddelelser:

a)       Jannie har været med på inspektorbesøg på Hvidovre d. 22.11.02 – rapporten er under udarbejdelse. Planen for de kommende inspektorbesøg blev gennemgået. Der er planlagt inspektorbesøg på RH (Kirsten), Randers (Jette), Herning/Holstebro (Søren), Holbæk (Gitte), Glostrup (Gitte), Roskilde (?), og Horsens (Jannie).  

b)       NFYOG: Gitte har været til møde i Helsinki d. 22.11.02 sammen med deltagere fra Norge, Sverige og Finland. Rikka fra Finland blev valgt som ny formand for NFYOG. Mht. til planlægningen af den kommende NFOG kongres i 2004 i Helsinki arbejder man på at få NFYOG’s session placeret inde i selve kongresprogrammet – og ikke før kongresstart som sidst. Umiddelbart er der ikke den store velvilje fra den lokale komite.  

I forbindelse med FIGO i Chile november 2003 arbejdes der på at skaffe sponsorater til 1-2 uddannelsessøgende gynækologer pr. land til et uddannelses-seminar i forbindelse med verdenskongressen. Der ligger tilsagn fra både NFOG’s styrelse og Novo – men det ligger endnu ikke fats hvordan sponsoraterne skal fordeles.

c)       ENTOG: Søren har været til møde i EBCOG vedr. strategiplanen for ENTOG. Der var stor interesse i de øvrige europæiske lande for etablering af interessegrupper for trainees (med FYGO som forbillede), hvilket ENTOG vil bruge flere kræfter på. Næste trainee-ophold bliver i Holland d. 22.-29.november 2003.

 

Pkt. 4:                  Studiegrupper: Mødet i Århus om mammacancer blev desværre ikke så velbesøgt som man havde håbet (kun 10 deltagere) – formentlig fordi det faldt sammen med andre møder. Tentativ dato for næste møde i Århus: 27.2.03. Emne: Hysterektomi-komplikationer eller vulvasygdomme.

I København planlægges første møde til d. 26.2.03. Jette og Anette arrangerer.

 

Pkt. 5:                  Jette redegjorde endnu engang på glimrende vis for den nye struktur i speciallægeuddannelsen, arbejdet med målbeskrivelserne og de nye læringsstrategier.

D. 15.1.03 afholdes der møde for de administrerende overlæger fra alle landets gynækologiske afdelinger vedr. implementereing af den nye speciallægeuddannelse. Jette deltager med henblik på orientering.

I region nord afholdes der møde for de udd.ansvarlige overlæger, udd.koordinerende reservelæger samt fagets lektorer d. 10.12.02. Gitte deltager.

 

Pkt. 6.:                 Generalforsamling 2003:

a)       Programmet ligger fast.

b)       Søren har kontaktet de mulige sponsorer. Der er bevidst budgetteret med et vist underskud, da vores formue p.t. er stor.

c)       Søren nævnte foreløbige punkter til den skriftlige beretning – vil barsle med et udkast.

Vedr. valg blev det bl.a. drøftet hvem der genopstiller. 

 

Pkt. 7.:                 Næste møde i Odense d. 6.januar 2003 med middag.