Referat

fra

FYGO bestyrelsesmøde d. 27.2.01 i Odense

 

 

 

Tilstede:  Jannie Dalby Salvig, Hans Jørgen Knudsen, Susanne Axelsen, Søren Brostrøm, Kirsten Jochumsen, Anette Tønnes Pedersen, Bjarne Rønde Kristensen

Afbud fra: Marianne Johansen, Birgitte Østberg, Dorthe Nielsen Forman

 

 

ad 1:              Bjarne ordstyrer, Anette referent.

 

ad 2:              Referat fra FYGO bestyrelsesmøde d. 16.1.01 godkendt uden ændringer.

 

ad 3:              Jannie opsummerede omkring  generalforsamlingen/internatkurset:

Andreas Herbst fra Lund har sagt ja til at holde forelæsning fredag eftermiddag med titlen ”Asfyxi – kan det forebygges?”

                      Programmet skulle således være på plads.

Jannie byder velkommen og er chairman for 1. seance. Anette er chairman for 2. seance. Søren chairman for seancen fredag formiddag. Jannie introducerer Andreas Herbst fredag eftermiddag. 

AV-udstyr: Projektor lejes på stedet. Søren og Anette medbringer begge en bærbar PC’er.

Der er tilmeldt ca. 50 kursusdeltagere og ca. 10 industrifolk.

Aftenarrangementet: Jannie bestiller champagne til mændene og juke-box.

Kursusbeviser: Bjarne printer og udskriver 60 kursusbeviser

 

                      Generalforsamlingen:

Anette indleder som næstformand i Bjarnes fravær. Som dirigent vil vi fra bestyrelsen foreslå Torben Munk fra Odense  Bestyrelsens beretning: Anette, Søren og Kirsten gennemgår på skift med udgangspunkt i Bjarnes skriftlige beretning som forinden lægges ud på hjemmesiden.

Beretning fra undervisningsudvalget: Birgitte

Beretning fra vurderingsudvalget: Marianne

Beretning fra efteruddannelsesudvalget: Susanne

Beretning fra ENTOG:  Susanne

Beretning fra NFYOG: Søren

Regnskaber og budget: Hans Jørgen

Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

Valg af formand: Bjarne går af – ny formand skal vælges

Valg til øvrige bestyrelse: Anette og Jannie på valg – genopstiller begge. Hans Jørgen og Dorte forlader bestyrelsen.

Valg af to revisorer: Ellinor på valg 

Pause

Herefter valg af FYGO’s kandidater til best.- og udvalgsposter i DSOG:

                      DSOG’s bestyrelse

                      Undervisningsudvalget

                      Efteruddannelsesudvalget

                      Vurderingsudvalget (Marianne fortsætter)

Eventuelt

 

ad 4:              FYGO prisen. De indkomne indstillinger blev diskuteret.

 

ad 5:              Det uddannelsespolitiske notat:

Kirsten og Søren har begge rundsendt deres oplæg. Resten opfordres til at færdiggøre deres inden generalforsamlingen. Bjarne vil medtage de politiske budskaber fra de oplæg der foreligger i sin beretning. Den gamle bestyrelse vil lægge op til at den nye bestyrelse fortsætter arbejdet med dette notat.

 

ad 6:              Kirurgienqueten: Jannie medbragte resultaterne i grafisk udgave. Der var enighed om at resultaterne skal sammenskrives og offentliggøres, f.eks i Ugeskrift for Læger.

 

ad 7:              Henvendelse fra Niels Uldbjerg. Bjarne vil kontakte både ham og Jan Greve og undskylde at de ikke fra starten af blev orienteret om vores notat til DSOG og Sundhedsstyrelsen.

 

Tak for et hyggeligt og udbytterigt samarbejde i det forløbne år. Farvel og tak til Bjarne, Dorte,

Hans Jørgen og Susanne.