Herved indkaldes til ordinær

 

Generalforsamling  i

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

(FYGO)  

  

Torsdag d 20. marts 2003 kl. 15.30 – 18.30

Ledernes UddannelsesCenter, Rugårdsvej 590, Odense

 

Dagsorden:

 

1)   Valg af dirigent

2)      Beretninger fra:

a.       Bestyrelsen

b.      Undervisningsudvalget

c.       Efteruddannelsesudvalget

d.      Vurderingsudvalget

3)      Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

4)   Godkendelse af regnskab 2002. Fastlæggelse af budget og kontingent 2003

5)   Valg:

a.       Formand

b.      Bestyrelsesmedlemmer

c.       Revisor

d.      Medlem af DSOG´s bestyrelse

e.       Medlem af vurderingsudvalget

f.        Medlem af undervisningsudvalget

6)  FYGO-prisen år 2002

7)  Eventuelt

 

ad 3): Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren (Kirsten Jochumsen, Rosenlunden 7, 5000 Odense C, e- mail : kirsten.jochumsen@dadlnet.dk) i hænde senest

d. 20. februar 2003.

 

ad 5): Der er en formandspost samt et antal bestyrelsesposter ledige. Desuden skal der vælges en revisor samt FYGO-kandidater til DSOG’s bestyrelse, undervisnings- og efteruddannelsesudvalg. Fælles for disse 3 poster er, at de skal besættes af yngre gynækologer under uddannelse. Herudover skal der vælges et medlem til vurderingsudvalget og en revisor. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen, og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet.

 

Tekstboks: Alle medlemmer af FYGO opfordres til at stille op til ledige poster – bestyrelsen har ikke forhåndskåret nogen til bestemte poster, og du skal ikke vente på at du bliver peget på. Arbejdet i FYGO er spændende og udfordrende, og ved at deltage kan du være med til at forbedre vores uddannelse. Bestyrelsen mødes ca. 8-10 gange årligt. Derudover er bestyrelsesmedlemmerne bl.a. aktive i at arrangere kurser, deltage i inspektorbesøg, internationalt samarbejde m.v. Interesserede kan uforpligtende kontakte Søren Brostrøm på tlf. 35435563, e-mail: soren@brostrom.dk.