Herved indkaldes til ordinær

 

Generalforsamling  i

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

(FYGO)  

  

Torsdag d 7. marts 2002 kl. 16.00 – 18.30

Ledernes UddannelsesCenter, Rugårdsvej 590, Odense

i forbindelse med internatkursus

 

Dagsorden:

 

1)   Valg af dirigent

2)      Beretninger fra:

a.       Bestyrelsen

b.      Undervisningsudvalget

c.       Efteruddannelsesudvalget

d.      Vurderingsudvalget

3)   Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

4)   Godkendelse af regnskab 2001. Fastlæggelse af budget og kontingent 2002

5)   Valg:

a.       Bestyrelsesmedlemmer

b.      Revisor

c.       Medlem af vurderingsudvalget

6)   FYGO-prisen år 2001

7)  Eventuelt

 

 

ad 5): Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren (Kirsten Jochumsen, Rosenlunden 7, 5000 Odense C, e- mail : kirsten.jochumsen@dadlnet.dk) i hænde senest

d. 7. februar 2002.

 

ad 7): Der er 4 bestyrelsesposter og 1 revisor på valg. Medlemmer kan opstille helt frem til generalforsamlingen, og bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet.

 

Der ydes rejsegodtgørelse (tog på 2.klasse inkl. pladsbillet) for FYGOs kontaktperson eller dennes stedfortræder, hvis beløbet overstiger kr. 100,-.