Generalforsamling i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

Torsdag d 17. marts 2005 kl. 15.20 18.00

Ledernes Uddannelses Center, Rugårdsvej 590, Odense

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretninger fra:

a. Bestyrelsen

b. Undervisningsudvalget

c. Efteruddannelsesudvalget

d. Vurderingsudvalget

3) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

4) Godkendelse af regnskab 2004. Fastlæggelse af budget og kontingent 2005

5) Valg :

a. Formand

b. Bestyrelsesmedlemmer

c. Revisor

d. Medlem af DSOG´s bestyrelse

e. Medlem af DSOG´s undervisningsudvalg

6) FYGO -prisen år 2004

7) Eventuelt

ad 3): Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Pernille Ravn, Fiskopvej 14, 5700 Svendborg, e-mail: pernille.ravn@ouh.fyns-amt.dk senest d. 18. februar 2005.

ad 5): Der er mindst 3 bestyrelsesposter og 1 revisor på valg. Herudover skal der indstilles 1 medlem til DSOG´s bestyrelse og 1 medlem af DSOG´s undervisningsudvalg, der begge skal være uddannelsessøgende. Alle medlemmer opfordres til at stille op. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen, og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet.

Har du behov for at vide mere om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

Mvh

FYGO´s bestyrelse